PROGRAM EDUKACIJA ArsSport® osposobljavanje

ArsSport® programima osposobljavanja stječu se potrebna znanja i vještina za obavljanje poslova u području fitnesa, sporta te turističkih usluga. Programi osposobljavanja prilagođeni su dobi, prethodno stečenim znanjima i vještinama koje polaznici proširuju i nadopunjuju kako bi bili osposobljeni za rad u struci.
ArsSport® programi osposobljavanja namijenjeni su onima koji žele proširiti dosadašnja i usvojiti nova znanja i vještine te steći kvalifikacije/zanimanje instruktora fitnesa u pojedinim fitnes programima. Na taj način polaznici mogu formalizirati sva stečena znanja i postati konkurentni na tržištu. Naši programi osposobljavanja namijenjeni su polaznicima koji žele detaljno naučiti osnove metodike učenja različitih motoričkih zadataka, savladati vještinu i primijeniti znanje, a sve to imati zabilježeno i u radnoj knjižici. 
Završetkom jednog od upisanih programa, Ustanova polaznicima dodjeljuje uvjerenje i diplomu.

PRIJAVNICA ZA PROGRAM

Marije Radić 2
10 090 Zagreb

  • +385 098 980 1626