Uvjeti upisa

U ArsSport® programe osposobljavanja može se upisati osoba koja ima:

  • završenu minimalnom trogodišnjom srednju školu;
  • navršenih 18 godina života;
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove instruktora funkcionalnog fitnes programa;
  • položen prijamni postupak (kvalifikacijski postupak).

Prijamni postupak

Polaznik će tijekom prijamnog postupka trebati pokazati:

  • ispravan položaj tijela i vještinu  izvođenja zadanih motoričkih struktura, vježbi;
  • osnovne komunikacijske vještine kroz razgovor i tijekom izvođenja zadanih vježbi.

Prijamni postupak služi da se utvrdi razina znanja teorijsko - praktičnog znanja polaznika prije samog procesa osposobljavanja. Sastoji se od uvodnog dijela, intervjua, u kojem se kandidat predstavlja i navodi svoje iskustvo u sportu, trenažno iskustvo, eventualne ozljede.

Drugi dio je teorijsko - praktičnog tipa u kojem kandidati trebaju svojim riječima opisati početni položaj u nekoj vježbi npr. čučanj, opisati ispravnu tehniku te navesti najčešće pogreške. Isti postupak se ponavlja za vježbu za gornji dio tijela te za jezgru trupa. 

Cijeli postupak prijamnog postupka traje 20 do 30 min.

Izravni upis

Za izravni upis potrebno je priložiti: dokaz o prijeđenom razredbenom pragu na Kineziološkom fakultetu ili Studijskom centru za izobrazbu trenera ili rješenje o  kategorizaciji sportaša izdano od Hrvatskog olimpijskog odbora.

Marije Radić 2
10 090 Zagreb

  • +385 098 980 1626